Menu Close

Vay theo bảng lương

Online Tax Filing Service
venveo-609390-unsplash
rawpixel-com-570911-unsplash
pexels-photo-567633

Vay theo bảng lương

Là hình thức vay vốn thông qua bảng lương của người lao động ( áp dụng cho người đi làm hưởng lương hàng tháng )

 

Điều kiện vay vốn

– Sinh sống tại tỉnh/ thành phố nằm trong danh sách vùng hoạt động của Mcredit ban hành trong từng thời kỳ

– Tuổi từ đủ 20 tại thời điểm vay vốn đến 60 tại thời điểm kết thúc khoản vay.

– KH có hợp đồng lao động chính thức và đang làm việc tại Tổ chưc/DN nằm trong danh sách công ty CAT A,B,C.

 

Từ 6 – 8 lần thu nhập hàng tháng dựa theo bảng lương

Lãi suất năm từ 37% trở lên

Khoảng 3 -3,1 %

Trường hợp địa chỉ cư trú khác quận/ huyện với địa chỉ trên hộ khẩu thì cung cấp 01 trong các giấy tờ sau:
– Sổ tạm trú/ Thẻ tạm trú còn hiệu lực đến thời điểm nhập liệu hồ sơ vay vốn lên hệ thống của Mcredit.
– Giấy xác nhận tạm trú có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày xác nhận đến thời điểm nhập liệu hồ sơ vay vốn lên hệ thống của Mcredit.

– Đơn đề nghị vay vốn

– Hình ảnh của khách hàng chụp cùng DSA phụ trách thu thập hồ sơ tại thời điểm KH nộp hồ sơ vay vốn

– Hợp đồng tín dụng và phụ lục hợp đồng tín dụng (nếu có)

– Hợp đồng bảo hiểm khoản vay (nếu khách hàng mua bảo hiểm khoản vay)

– Lịch trả nợ

a) Sao kê giao dịch tài khoản lương có tên đơn vị chuyển lương trong vòng 03 tháng gần nhất tính đến ngày nhập hồ sơ lên hệ thống hoặc

b) Giấy tờ chứng minh công việc và chứng minh thu nhập như sau:

– Giấy tờ chứng minh công việc là một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng lao động/Bảo hiểm y tế/Giấy xác nhận công tác/Giấy xác nhận lương/Quyết định nâng lương. – Giấy tờ chứng minh thu nhập là một trong các giấy tờ sau: Phiếu lương/Bảng lương tập thể/Giấy xác nhận mức lương/Sao kê TK ngân hàng 03 tháng gần nhất